a2140615759-10

Solowy projekt JLFS aktywny od 2011. Wszelkiego rodzaju konceptualne eksperymentowanie z formą piosenki rockowej, na zmianę przy użycie bezsensownych reguł oraz totalnej przypadkowości.

Solo project of JLFS active since 2011. All kinds of conceptual experiments with form of rock music, alternately through nonsensical rules and total randomness.

Dyskografia