JAN LF STRACH

Jan LF Strach

Lo-fi artysta muzyk, grafik, twórca gier;
Lo-fi artist - musician, graphic, game maker.
Autor tekstów, filmów, animacji i dziwnych sytuacji.
Author of texts, movies, animations and situations.
Zlokalizowany w okolicy miasta Poznań.
Located in vicinity of Poznań, Poland.

Innej nieśmiertelności nie będzie

No immortality other than this

Grafika / Graphics

Muzyka / Music

Gry / Games

Teksty / Texts

Wkrótce / Coming soon

Kontakt / Contact

janstrach@gmail.com