kontakt / Contact

janstrach@gmail.com

Bandcamp (JLFS only):

Bandcamp (all projects):

Rate Your Music (my album ratings and music lists):

Nie omieszkaj wpisać się w księdze gości!! / Remember to sign into the guestbook!

Zapisz się, aby otrzymywać ode mnie newsletter w regularnych odstępach czasu:

Czy chciał#byś mieć dostęp do wszystkich albumów JLFS (W tym ekskluzywnych wydawnictw niedostępnych nigdzie indziej), lub: wszystkich albumów wszystkich jego projektów, lub nawet do wszystkich jego gier i wydawnictw, za cenę niewielkiego comiesięcznego abonamentu?

Would you like to have access to all albums by JLFS (including exclusive albums unavailable anywhere else), or: all albums by all his music projects, or: all of the above plus all his games and literary releases, for the price of low monthly subscription?

To możliwe! Dołącz do mojego fajn-club na Bandcamp i dowiedz się o szczegółach pod tym linkiem / 

It is possible! Join my fan club on Bandcamp and learn about all the details under this link:

SOCIAL MEDIA: Dnia 8 marca 2024 wycofuję się z mediów społecznościowych. Link do mojego Facebooka i Instagrama pozostawiam jako ciekawostkę - po tym dniu przez dłuższy czas nie planuję tam nic wrzucać.

Following March 8th 2024, I cease to use social media. I am leaving the links to my Facebook and Instagram pages below as a curiosity - however after the aforementioned date I do not plan on adding anything more for considerable time.