Fotografia solarna

Flora

Papier fotograficzny pozostawiany wśród przyrody, w kontakcie z roślinnością, naświetlany przez szereg dni.

Photo paper left among nature, touching flora, under influence of sunlight for a number of days.

Fotografia otworkowa / Pinhole

Papier fotograficzny naświetlany przez otworek wewnątrz ciemnej puszki przez szereg dni tworzy prymitywną fotografię.

Photo paper exposed through a hole inside a dark can over a number of days results in a primitive photograph.